Privacybeleid

Inleiding

De Motor Kampeer Winkel hecht natuurlijk veel belang aan de bescherming van de persoonlijke data van gebruikers en bezoekers van deze website. De data die wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Motor Kampeer Winkel houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat wij u vragen enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is vaak noodzakelijk om de gebruiker een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld. De gegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG van toepassing is. Daarnaast zullen wij nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden

•    om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld het opsturen van producten

•    om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website

•    om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken

•    om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten

•    om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen

•    om fraude en misbruik te voorkomen

•    om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties

Wijzigingen

Het is niet ondenkbaar dat het privacybeleid van de Motor Kampeer Winkel in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd word.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 Maart 2018.